vasárnap március 01 , 2015
Betűk:
   

NEPTUN gyűjtőszámla

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton értesítjük kedves Hallgatóinkat, hogy a törvényi előírások miatt a főiskola NEPTUN gyűjtőszámla száma megváltozik, mely érinti a hallgatói befizetéseket. A 10403507-35004545-70070000 gyűjtőszámlára 2015. március 1-ig tudunk fogadni utalásokat. 2015. március 2-át követően az erre a számlaszámra történt befizetések visszautalásra kerülnek! Az új NEPTUN gyűjtőszámla számáról hamarosan értesítjük Önöket. Azt követően a befizetéseket az új számla javára kérjük teljesíteni.

Az esetleges kellemetlenségekért előre elnézésüket kérjük.

Varga Csilla 
osztályvezető

 

Rendszeres szociális ösztöndíjpályázat

Kedves Hallgatók!

A 2014/2015-ös tanév II. félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíjpályázatok leadási határideje 2015. február 25. (szerda).

Azok számára, akik már rendelkeznek szociális pontszámmal, és ezt a pontszámot elfogadják, elegendő a Nyilatkozat szociális pontszám megállapításához adatlap, valamint a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázati adatlap benyújtása.

Benyújtandó:

· Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázati adatlap

· Nyilatkozat szociális pontszám megállapításához adatlap

Azok, akik nem rendelkeznek szociális pontszámmal, vagy rendelkeznek, de szociális helyzetük változása miatt új elbírálást szeretnének, a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázati adatlap mellé a Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához nevű dokumentumot is be kell nyújtaniuk a szükséges igazolásokkal együtt.

Benyújtandó:

· Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázati adatlap

· Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához adatlap

· Szükséges igazolások

A tavaszi félévre megállapított szociális pontszám lesz felhasználva:

a) 2014/15. tanév II. félévi rendszeres szociális ösztöndíj

b) 2015/16-ös kollégiumi felvételi eljárás (igénylés esetén)

Bármely esetben ha felmerül a visszaélés lehetősége, egy erre felállított bizottság környezettanulmányt kérhet. A valóságnak nem megfelelő adatok közlése vagy a környezettanulmány megtagadása esetén a pályázatot érvénytelenítheti a bizottság, a hallgatót pedig kizárhatja a szociális alapon történő ösztöndíjak elnyerésének lehetőségéből az adott félévben. Illetve a visszaélés fegyelmi eljárást vonhat maga után!

A pályázatok és adatlapok leadhatók ügyfélfogadási időben a 'B' épületben és az Almagyardombi Kollégium földszintjén található Hallgatói Szolgáltató Központban.

Nyilatkozat szociális pontszám megállapításához adatlap

Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához adatlap

Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázati adatlap

   

USA Advanture - Vízimentő

Te is szeretnél Amerikában dolgozni vízimentőként? Akkor gyere el és hallgasd meg az előadást, hogy milyen lehetőséget kínálnak! További részletek: ITT!

   
   

Hétköznapi hősöket keres a Magyar Vöröskereszt!

Kedves Hallgatók!

Találd meg magadban a hőst! Adj vért! - ezzel a szlogennel buzdítja a véradásra a felsőoktatásban tanuló diákokat a Magyar Vöröskereszt és a Punnany Massif zenekar. A 9. Országos Felsőoktatási Véradóverseny célja, hogy minél több fiatal ismerje fel a véradás fontosságát. Az őszi félévben még 42 helyszínen lesz lehetőség véradásra.

  

 

Sajtóközlemény letöltése

 

  

   

Rendszeres Ösztöndíj Pályázat fellebbezés eredmények 2014/15 - I. félév

Kedves Hallgatók!

Az alábbi listában olvashatjátok a fellebbezések eredményeit.
A letölthető PDF állományban Neptun kód alapján tudtok keresni. (CTRL + F)

  

 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat fellebbezés eredmények

 

  

   

Rendszeres szociális ösztöndíj eredmények 2014/15 - I. félév

Olvasóink értékelése: / 18
ElégtelenKitűnő 

 

Kedves Hallgatók!


Az alábbi listában olvashatjátok a pályázatok eredményét.


A letöltött PDF állományban kereshettek (CTRL + F ) Neptun kód alapján.

 

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok eredménye

 

A pályázatok megtekinthetőek:

Almagyardombi Kollégium 1-es iroda

2014. október 13.: 14:00 – 18:00

2014. október 14.: 14:00 – 18:00

2014. október 15.: 09:00 – 13:00

2014. október 16.: 09:00 – 11:30 és 14:00 – 16:00

 

E-mailben érdeklődni az alábbi címen:

Fellebbezési határidő: 2014. október 22. (szerda)

Fellebbezési formanyomtatvány

A fellebbezés nem hiánypótlás, tehát új dokumentumok beadására nincs lehetőség!

   

FHÖK ELNÖKVÁLASZTÁS 2014

 

A jelentkezés feltételei:

1. Az Eszterházy Károly Főiskola aktív jogviszonnyalrendelkező bármely hallgatója
pályázhat, aki ellen nem indult fegyelmi eljárás. Az FHÖK Alapszabálya szerint 
beérkezettjelentkezések közül a Küldöttgyűlés szavazza meg az új elnököt.
A mandátukét évre szól. Az Alapszabályletölthető innen.

2. Kötelezően csatolandó dokumentumok: fényképes önéletrajz, moticiós levél,
is
kolatogatási igazolás, szakmai elképzelés legalább 8 oldal terjedelemben, amely
tartalmazza az elképzeléseket az FHÖK jövőjével kapcsolatban, valamint az aktuális,
a hallgatókat érintő jogszabályváltozásokból eredő feladatok megoldásáról
(Times New Roman, 12 pt beret, 1,5-es sorköz, normál betűköz, körben 2,5 cm-es margó), 100 darab jelölő aláírás (amelyeket az erre rendszeresített jelölőlapon kell összegyűjteni). A jelölőlap letölthető innen.

3Az  FHÖK  Elnökség  általános-,  gazdasági-,  tanulmányi-  valamint  kulturális elnökhelyettesi és titkári pozíciókra a pályázó ismertesse jelöltjeit (a jelöltektől írásos nyilatkozat kell, hogy a pályázó megválasztása esetén vállalja az adott pozíciót). A nyilatkozat letölthető innen.

 

 A jelentkezés beadási határideje: 2014. október 3. (ntek) 15:00

 

A jelentkezés személyesen adható le az EKF „B” épületében (3300 Eger, Egészségház út 4.) vagy az Almagyardombi Kollégiumban (3300 Eger, Leányka út 6.) található Hallgatói Szolgáltatói Központokban. Az elnökjelöltek 2014. október 6-án (hétfőn) 19:00 órától a „B” épület 2-es előadójában mutatják be programtervüket a Hallgatói Fórumon, amely mindenki számára nyilvános.

Az Elnökválasztó Küldöttgyűlés ideje: 2014. október 7. 19:00

A Választási Bizottság tagjai: Gódor Virág, Szendrei Gábor, Bikfalvy Evelyn, Kővári Viktor, Páll Gréta

A választást felügyeli: Országh Ákos Főtitkár

 

Eger, 2014. szeptember 23.

 

Választási Bizottság

   

Sportösztöndíj

Olvasóink értékelése: / 1
ElégtelenKitűnő 


SPORTÖSZTÖNDÍJ

 

Sportösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben és felsőfokú szakképzésben részt ve hallga részesülhet, finanszírozási forra va tekintet nélkül. A sportösztöndíj odaítélése a Sporttudonyi Intézet javaslatát figyelembe véve az FHÖK feladata és jog- köre.

 

A sportösztöndíj két féle lehet:

a)        egyszeri támogatás, melynek összege 30-50.000 Ft közé eshet,

b)        féléves támogatás (5 hónap), melynek összege havi 10-50.000 Ft közé eshet.

 

Egyszeri támogatásra lehet jogosult az a hallga (függetlenül attól, hogy eredményét az intézny színeiben érte el vagy sem), aki

a)        olimpiai sportágban

- olimpián vagy vigversenyen,

- FISU rendezvényen,

- nemzeti bajnokság legmagasabb oszlyában,

- MEFOB rendezvényen

I-VI. helyezést ért el.

b)        nem olimpiai sportágban

- világversenyen,

- FISU rendezvényen,

- nemzeti bajnokság legmagasabb oszlyában,

- MEFOB rendezvényen dobogós helyezést ér el.


Féléves (5 hónapra szóló) támogatásban részesülhet az a hallgató, aki az intézny színei- ben,

a)        olimpiai sportágban

- olimpián vagy vigversenyen,

- FISU rendezvényen,

- nemzeti bajnokság legmagasabb oszlyában,

- MEFOB rendezvényen

I-VI. helyezést ért el.

b)        nem olimpiai sportágban

- világversenyen,

- FISU rendezvényen,

- nemzeti bajnokság legmagasabb oszlyában,

- MEFOB rendezvényen dobogós helyezést ér el.


A támogatás odaítélése minden félévben egyszer, a félév megkezdését köve 30 napon bel, pályázat útján történik. Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, akivel szemben elma- rasztaló, jogerős fegyelmi határozat van érvényben.


A pálzatnak tartalmaznia kell:

 

- a kitöltött pályázati űrlapot;

 

- sportegyeleti igazolást (sportegyesületi pecséttel és a sportegyesületi edző aláírásával), amely tartalmazza a hallga elmúlt egy évben végzett sporttevékenységét;

- sportági szakszövetségi igazolást (sportági szakszövetségi pecséttel és a sportági szakszövet- ségi veze aláírásával), amely tartalmazza a hallga elmúlt egy évben végzett sporttevé- kenységét;

- a hallgatói jogviszony-igazolást;

 

- sportági szakszövetségi tagság igazolását.


Leadás

 

A pályázat teljes anyagát szelyesen csapatok esetében a csapat nevében az erre felhatal- mazott szelynek a főiskola Hallgatói Szolgáltató Központjában (Almagyardombi Kollégium) kell leadni.

Leadás határideje: 2014. október 6.(hétfő) 15.00

A Pályázati adatlap innen tölthető le.


A hibásan vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

   

Szociális Támogatás 2014/15/1

Olvasóink értékelése: / 4
ElégtelenKitűnő 

Kedves Hallgatótársunk!

A 2014/15-ös tanév I. félévében benyújtható szociális alapú pályázatok a következők:

        I.            Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat

1.      A szociális ösztöndíj benyújtásának módja:

·         a hallgatónak rendelkeznie kell szociális ponttal (Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához)

·         a hallgatónak be kell nyújtania a Rendszeres szociális ösztöndíj 2014/2015/I pályázati lapot

·         letölthetők: hok.ektf.hu vagy felvettek.ektf.hu, oktatas.ektf.hu

·         bővebb információ: felvettek.ektf.hu vagy oktatas.ektf.hu

2.      Beadási határidő: 2014. szeptember 26. (péntek)

3.      Leadás: Személyesen – EKF Hallgatói Szolgáltató Központ (’B’ épület és Almagyardombi Kollégium fsz., ügyfélfogadási időben)

      II.            Alaptámogatás

1.      A hallgató pályázhat ha:

a.      a 2014/15/I. félévben iratkozott be,

b.      nappali tagozatos jogviszonya van,

c.       államilag támogatott finanszírozási formában tanul,

d.      és igaz rá, hogy:

·         halmozottan hátrányos helyzetű,

·         hátrányos helyzetű,

·         félárva,

·         nagycsaládos,

·         fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult,

·         családfenntartó,

·         árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt.

2.      Beadási határidő: 2014. szeptember 26. (péntek)

3.      Leadás: Személyesen – EKF Hallgatói Szolgáltató Központ (’B’ épület és Almagyardombi Kollégium fsz., ügyfélfogadási időben)

A pályázat benyújtására vonatkozó jogszabályi háttér:

·         Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

·         Felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet

·         Tanulmányi és vizsgaszabályzat

·         Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

A pályázati formanyomtatványok letöltése a bővebben link után!

ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZAT 2014/15

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2014/15

   

Főiskolai Hallgatói Önkormányzati Pályázat

Olvasóink értékelése: / 4
ElégtelenKitűnő 

Az Eszterházy Károly Főiskola

Főiskolai Hallgatói Önkormányzata

Pályázatot hirdet

 

Betöltendő pozíció: Hallgatói Klub vezető

Beadási határidő: 2014.09.05.

Feltételek:

1.       Eszterházy Károly Főiskolán nappali tagozatos hallgatói jogviszony

2.       Rendezvények szervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat

3.       Szakmai önéletrajz

4.       Motivációs levél, ami tartalmazza a Hallgatói Klubban tervezett programok összességének irányvonalát, valamint a Klub népszerűségének tovább növelése érdekében tervezett programot (2 oldal)

 


A pályázatokat a címre várjuk. 

   

1. oldal / 19

Ma Albin napja van.

Szavazás

Milyen eseményből szeretnél többet a főiskolán?

Bejelentkezés

Oldalainkat 17 vendég böngészi