vasárnap augusztus 02 , 2015
Betűk:
   

Jelentkezési lehetőség Gólyatáborba!

Olvasóink értékelése: / 6
ElégtelenKitűnő 

Az Eszterházy Károly Főiskola Főiskolai Hallgatói Önkormányzata jelentkezési lehetőséget hirdet a 2015-ös Gólyatáborba. Az idei évben nem csupán Rókaként lehet jelentkezni, hanem azok számára, akik szívesen segítenek hallgatótársaiknak az év folyamán, a Junior Advisor pozíció is megpályázható, mely elnyerésének egyik feltétele a Rókaként való részvétel a Gólyatáborban. Mindettől függetlenül a Gólyatábor remek lehetőség munkatapasztalat szerzésére és egy kis szórakozásra egyaránt.

 

Jelentkezési feltételek:

· aktív hallgatói jogviszony az Eszterházy Károly Főiskolán
· precíz munkavégzés
· példamutató magatartás
· pontosság
· rögtönzési készség
· jó kommunikációs készség
· társaságközpontú beállítottság
· csapatban való munkavégzés képessége

Előnyt jelent:

· korábbi munkatapasztalat hasonló területen 
· emberek irányításában, emberekkel való munkában szerzett tapasztalat
· korábbi Gólyatábor részvétel, akár Róka, akár Gólyaként

A pályázat leadás feltételei:

· Aláírt és kitöltött Pályázati adatlap
· Fényképes önéletrajz
· Motivációs levél (min. 1500 karakter szóköz nélkül), ami magában foglalja, hogy miért lennél jó Róka vagy Junior Advisor.

Minden pályázó továbbá köteles részt venni egy elbeszélgetésen, melynek tervezett időpontja:

· Egerben 2015. június 8-15-22.
· Sárospatakon 2015. június 18.

A pályázat beadási határideje: 2015. június 12. (péntek) 13:00

Online jelentkezést is elfogadunk az alábbi címre:

A pályázatok személyesen az Eszterházy Károly Főiskola „B” épületében (3300 Eger, Egészségház utca 4.), valamint az Almagyardombi Kollégium földszintjén (3300 Eger, Leányka utca 6.) a Hallgatói Szolgáltató Központban valamint, a Comenius Kar sárospataki Hallgatói Szolgáltató Központjában nyitvatartási időben adhatóak le.

Pályázati adatlap letöltése

Eredményhirdetés: 2015. június 16.

Junior Advisor pozíciót az alábbi keretszámok erejéig lehet elnyerni:

· 2 fő Felsőoktatási Szakképzés – FOSZ – Felsőoktatási Szakképzési Junior Advisor
· 2 fő Osztatlan képzés – O – Osztatlanképzési Junior Advisor
· 5 fő Alapképzés – BA/BSc (karonként 1) – Alapképzési Junior Advisor
· 2 fő Mesterképzés – MA/MSc – Mesterképzési Junior Advisor

A pályázatokat az Eszterházy Károly Főiskola Főiskolai Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése bírálja el.

A Junior Advisor kötelességei:
(Alapképzési Junior Advisor kivételével intézményi szinten értendők, a jelölt képzési formájának megfelelően)

· hallgatók informálása
· hallgatók segítése az főiskolai ügyintézésben való eligazodásban
· kapcsolattartás az FHÖK-el és az érintett Kari Hallgatói Képviselettel
· problémák, észrevételek, javaslatok továbbítása hallgatói részről a Küldöttgyűlés felé
· javaslatot tehet a Küldöttgyűlés összehívására
· előre meghatározott időben való elérhetőség a hallgatók számára (telefon, e-mail vagy személyes úton)
· havi beszámoló készítése a Küldöttgyűlés felé
· hallgatói rendezvények segítése

Amit nyújtunk:

· havi 10.000 Ft közéleti ösztöndíj
· egyéni elképzelések megvalósításának lehetősége a hallgatókat érintő ügyekben
· a betöltött pozíció egy olyan kiegészítése lehet az önéletrajzodnak, amely későbbiekben kiemel a többi munkavalló közül
· kapcsolati háló kiszélesedése
· tapasztalat

Pályázati adatlap letöltése

A Junior Advisor pozíciót megpályázók számára a Gólyatáborban és az előtte megrendezésre kerülő képzésen való részvétel kötelező (részvétel elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen)

 

Hallgatói Önkormányzati választások eredménye

Olvasóink értékelése: / 12
ElégtelenKitűnő 

Az Eszterházy Károly Főiskola Főiskolai Hallgatói Önkormányzata által kiírt választások eredménye a Kari Hallgatói Képviselet elnöki valamint tagi tisztségek betöltésére az alább olvashatók.

Megválasztott képviselők:

Bölcsésztudományi Kar Kari Hallgatói Képviselet:

elnök:

- Fülöp Csenge

Részvételi arány: 33%


Comenius Kar Kari Hallgatói Képviselet:

elnök:

- Szendrei Gábor

tag:

- Jakab-Kelemen László

- Varga Rebeka

Részvételi arány: 32%


Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kari Hallgatói Képviselet:

elnök:

- Bikfalvy Evelyn

tag:

- Ferencz Dóra

- Szívós Viktória Anna

Részvételi arány: 28%


Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Kari Hallgatói Képviselet:

elnök:

- Kővári Viktor

tag:

- Oláh Dalma

- Szűcs Brigitta

Részvételi arány: 39%


Természettudományi Kar Kari Hallgatói Képviselet:

elnök:

- Pócsik Nóra

tag:

- Farkas Enikő

Részvételi arány: 31%


Teljes intézményi részvételi arány: 32,6%

Az részvételi arány megállapítása a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 60. § 1/b pontja alapján történt.

Gratulálunk és sikeres munkát kívánunk a megválasztott képviselőknek!

EKF - FHÖK

   

Legyél te is mentor!

Kedves Hallgatók, leendő mentorok!

A HÖOK Mentorprogram országosan felvételt hirdet kortárssegítői, mentori feladatok ellátására a 2015/2016-ös tanévre. A HÖOK Mentorprogram egy olyan, az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) által támogatott esélyegyenlőségi program, mely az elsőéves hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat segíti a felsőoktatásban.

Jelentkezési felhívás mentori posztra a 2015/2016-os tanévre

A jelentkezési lap, innen érhető el

   

Hallgatói Önkormányzati választások

Az Eszterházy Károly Főiskola Főiskolai Hallgatói Önkormányzata választásokat hirdet a Kari Hallgatói Képviseletek elnöki és tagi tisztségeinek betöltésére, 1 év időtartamra.

A választás karonként (Bölcsészettudományi Kar, Comenius Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Természettudományi Kar) kerül lebonyolításra. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 60. § (1) értelmében minden hallgató választó és választható, tehát az összes képzési formában (BA/BSc, Ma/MSc, O, FOSZ) és minden munkarendben (nappali, levelező, távoktatás) tanuló hallgató jelöltetheti magát, illetve megilleti a választási jog.

Karonként egy (1) fő elnököt és két (2) fő tagot választanak meg közvetlenül az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. Karonként a legtöbb elnöki szavazatot kapó hallgató nyeri el az adott Kari Hallgatói Képviselet elnöki tisztségét, 1 év időtartamra. Az adott kari KHK elnöknek megválasztott hallgatón kívül az összes többi (az adott karon) pályázó elnöki és tagi szavazatai összeadódnak, és az így elért két legtöbb szavazatot kapó hallgató nyeri el az adott Kari Hallgatói Képviselet tagi tisztségét, 1 év időtartamra. Minden karon érvényes főszabály, hogy egy adott szakról csak egy fő lehet megválasztott Kari Hallgatói Képviseleti tag. Amennyiben a korábban vázolt módon a két legtöbb szavazatot kapó hallgató ugyanazon szakon tanul, úgy a soron következő, más szakon tanuló hallgatót kell megválasztottnak tekinteni.

A Kari Hallgatói Képviselők megbízása 2016. február 29-ig tart.

A pályázat leadás feltételei:

· Fényképes Europass önéletrajz

· Rövid szakmai program és/vagy motivációs levél

· 25 jelölő aláírás az adott karról a tagjelöltek számára, 50 az elnökjelöltek számára.

  Az aláírásokat az erre rendszeresített jelölőlapon kell összegyűjteni.

  (1.sz. melléklet tagi, 2.sz. melléklet elnöki)

· 1 db profilkép és rövid bemutatkozás (maximum 50 szavas) e-mailben elküldve

  (-ra, a választási tablók elkészítéséhez)

· Nyilatkozat (3.sz. melléklet)

· Hallgatói jogviszony igazolás

 

A pályázat beadási határideje 2015. május 7. (csütörtök)

 

A pályázatokat személyesen adhatók le az Eszterházy Károly Főiskola „B” épületében (3300 Eger, Egészségház utca 4.), valamint az Almagyardombi Kollégium földszintjén (3300 Eger, Leányka utca 6.) a Hallgatói Szolgáltató Központban.

 

A Kari Hallgatói Képviselő pozíciókra jelentkezők 2015. május 11. (hétfőn) 19:00 órától a B épület kiselőadójában mutatkozhatnak be a Hallgatói Fórumon, amely mindenki számára nyilvános.

Választási Bizottság: Zvara Patrik (elnök), Bodonyi Daniella, Fehérvári Péter, Bíró Balázs (tagok)

 

A választásokat felügyeli: Országh Ákos, Operatív és Szervezési Igazgatóság igazgató

 

Választások kiírása: 2015. április 28.

Jelentkezési határidő: 2015. május 7.

Jelöltek bemutatkozása: 2015. május 11.

Szavazóurnák kihelyezése: 2015. május 11.

Kollégiumok bejárása: 2015. május 11-12.

Szavazás zárása: 2015. május 20.

Eredményhirdetés: 2015. május 22.

 

Kari Hallgatói Képviselő tag jelölőlap

Kari Hallgatói Képviselő elnök jelölőlap

Kari Hallgatói Képviselő nyilatkozat

   

Kollégiumi Bizottsági választások eredménye

 

Kedves Hallgatók!

 

Az alábbi dokumentumban tekinthetitek meg a választások eredményét.

Kollégiumi bizottsági választás eredménye

   

Kollégiumi felvételi pályázat 2015/2016-os tanév

Beadási határidő: 

1: 2015. május 5. (kedd) – a 2014/15-ös tanév II. félévében aktív hallgatói státuszú hallgatóknak.

Leadás: SZEMÉLYESEN Hallgatói Szolgáltató Központ 'B' épület vagy Almagyardombi Kollégium földszint

Fontos tudnivalók:

- Csak abban az esetben add le a pályázatot, ha kollégiumba szeretnél kerülni!

- Amennyiben rendelkezel erre a tanévre vonatkozóan szociális ponttal csak a Kollégiumi felvételi pályázati lapot kell beadnod és a pályázati lap végén található Nyilatkozatot aláírnod!

- Amennyiben NEM rendelkezel erre a tanévre vonatkozóan szociális ponttal vagy új pontszámítást szeretnél 1. Kollégiumi felvételi páylázati lapot és 2. Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához adatlapot (a szükséges igazolásokkal együtt) kell benyújtanod!

2: 2015. augusztus 12. (szerda) – a 2015. évi rendes felvételi eljárás során felvételt nyert, valamint a 2014/2015-ös tanév II. félévébenpasszív, de a 2015/2016-os tanév I. félévében aktív hallgatóknak.

Leadás: POSTAI ÚTON Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Szolgáltató Központ 3300 Eger, Leányka u. 6.

 

Kapcsolódó dokumentumok/letöltések:

Kollégiumi felvételi pályázat

Nyomtatány szociális helyzet megállapításához

 

A Kollégiumi Elégedettségmérés kérdőíveket az Almagyardombi Kollégiumban a Hallgatói Szolgáltató Központban Dudás Orsolyánál lehet kitölteni, mely fontos a kollégiumok fejlesztésének szükségességének felmérése szempontjából, így aki teheti töltse ki.

   

ADOMÁNYOZÁSRA HÍV A HÖOK!

 

2015. 03. 25. és 04. 25. között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája gyűjtést szervez a Kárpátalján élő, nehéz sorsú családok megsegítésére! Adni jó!

 

Bármekkora összegű felajánlás nagy segítség lehet - akár a sok kicsi is sokra mehet!

Az adományokat kárpátaljai rászoruló családok anyagi támogatására fordítjuk.

 

Te is hozzájárulhatsz az adománygyűjtés eredményességéhez!

A számlaszám, ahová a támogatásokat várjuk:

 

HU64 10102244-31219600-01004003

   

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat fellebbezés eredmények 2014/15 II. félév

Kedves Hallgatók!

Az alábbi listában olvashatjátok a fellebbezések eredményeit.

A letölthető PDF állományban Neptun kód alapján tudtok keresni. (CTRL + F)

  

 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat fellebbezés eredmények

 

  

   

Kollégiumi Bizottsági választások

Az Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévre szóló KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁGI VÁLASZTÁSOK kapcsán. Pályázni lehet kollégiumi bizottsági tag poszt betöltésére.

A pályázatra azoknak a kollégistáknak a jelentkezését várjuk, akik jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, és kellő motiváltsággal bírnak a kollégiumuk közösségi életének koordinálásával kapcsolatban.

A pályázathoz csatolni kell (a szükséges támogató aláírást tartalmazó) jelölő lapot és egy motivációs levelet. A formanyomtatványokat a következő oldalról tudjátok letölteni: http://tik.ektf.hu/tanacsadas/kollegiumi_bizottsagi_valasztasok_20152016_os_tanev

A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 13. (hétfő) 15:00 óráig.

A pályázatokat személyesen az Almagyardombi Kollégiumban lévő Hallgatói Szolgáltató Központban kell leadni Dudás Orsolyánál.

Jelöltek bemutatkozása: 2015. április 13. (hétfő) 19:00 órától kollégiumonként.

A szavazás 2015. április 14-15-én az esti órákban várható, szeretnék mindenkit megkérni, hogy tartózkodjon a szobájában.

   

Mesterképzéses hallgatók tanulmányi ösztöndíj eredmények

A teljes idejű (nappali munkarend) mesterképzésben résztvevő, állami (rész)ösztöndíjas hallgatók számára a tanulmány ösztöndíj a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (http://oktatas.ektf.hu/szabalyzatok) 1. számú melléklete alapján kerül kiszámításra:

A hallgatók számára a tanulmányi ösztöndíj összeg nem lehet alacsonyabb a hallgató normatíva 10%-ánál, amely jelenleg 11.900 Ft.

A tanulmányi ösztöndíj összege a súlyozott tanulmányi átlag, valamint az ösztöndíjindex alapján kerül meghatározásra. A két figyelembe vett értékelési szempont alapján külön-külön alakul ki a jogosultak köre. A jogosult hallgató 5.950 Ft alapösztöndíjat + a bónusztáblázat szerinti összeget kap. Átfedés esetén a két összeg (a súlyozott tanulmányi átlag, valamint az ösztöndíjindex alapján járó) összeadódik.

Amennyiben a hallgató ösztöndíjindexe nem éri el a 3,5 értéket, úgy nem jogosult a tanulmányi ösztöndíjra. Az ösztöndíjhoz való jutás minimális értékei a 2014/15. tanév II. félévében:

Diszciplináris képzési formában:

·       Súlyozott tanulmányi átlag: 4,59
 Ösztöndíjindex: 5,1

Tanári képzési formában:

·       Súlyozott tanulmányi átlag: 4,73
 Ösztöndíj index: 5,27

A bónusz értékét meghatározó sávok az alábbiak:

Súlyozott tanulmányi átlag

bónusz (X)

3,50-3,79

1

3,80-4,09

2

4,10-4,39

3

4,40-4,69

4

4,70-

5

A bónuszösszeg mértéke: 2.800 Ft X-enként

Ösztöndíjindex

bónusz (X)

3,50-4,29

1

4,30-5,09

2

5,10-5,89

3

5,90-6,69

4

6,70-

5

A bónuszösszeg mértéke: 3.200 Ft X-enként

 

Példa:

1. Péter diszciplináris szakon tanuló hallgató súlyozott tanulmányi átlaga 4,8; ösztöndíjindexe 3,4. Mivel az ösztöndíjindexe kisebb, mint 3,5, Péter nem kap tanulmányi ösztöndíjat (ha tanári szakon tanulna, akkor sem kapna).

2.  Hallgató Zsófia tanári mesterszakon tanuló hallgató súlyozott tanulmányi átlaga 4,8; ösztöndíjindexe 5,2. Ő a tanulmányi átlaga (4,8 – 5-ös kategória) alapján 5.950 Ft + 5x2.800 Ft = 19.950 Ft, ösztöndíjindexe (nem éri el az e félévi minimumot) alapján 0 Ft tanulmányi ösztöndíjra jogosult, így összesen 19.950 Ft havi tanulmányi ösztöndíjat fog kapni.

3.  Túró Rudolf diszciplináris mesterszakon tanuló hallgató súlyozott tanulmányi átlaga 4,4; ösztöndíjindexe 7,2. Ő a tanulmányi átlaga (nem éri el az e félévi minimumot) alapján 0 Ft, ösztöndíjindexe (7,2 – 5-ös kategória) alapján 5.950 Ft + 5x3.200 Ft = 21.950 Ft tanulmányi ösztöndíjra jogosult, így összesen 21.950 Ft havi tanulmányi ösztöndíjat fog kapni.

4.  Eszterházy Károly tanári mesterszakon tanuló hallgató súlyozott tanulmányi átlaga 4,9; ösztöndíjindexe 6,8. Ő a tanulmányi átlaga (4,9 – 5-ös kategória) alapján 5.950 Ft + 5x2.800 Ft = 19.950 Ft, ösztöndíjindexe (6,8 – 6-ös kategória) alapján 5.950 + 5x3.200Ft = 21.950 Ft tanulmányi ösztöndíjra jogosult, így összesen 41.900 Ft havi tanulmányi ösztöndíjat fog kapni.

 

Diszciplináris eredmények

Tanári eredmények

   

NEPTUN gyűjtőszámla

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Ezúton értesítem kedves Hallgatóinkat, hogy a főiskola új gyűjtőszámla száma a következő:

 

 

10035003-01426713-01120008

 

 

Az intézményünk az új gyűjtőszámlát a Magyar Államkincstárnál nyitotta.

Az új gyűjtőszámlára továbbra is átutalással lehet kezdeményezni befizetéseket.

A kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Főiskola

Közlemény: Neptun kód és Név  (példa: NK-AB1234 Kis Aladár)

A gyűjtőszámlára utalt összegek a banki átutaláskor továbbra is 1-2 munkanap alatt érkeznek meg.

A korábbi K&H-nál vezetett számlaszámra történt befizetések visszautalásra kerülnek!

 

Az esetleges kellemetlenségekért előre elnézésüket kérjük.

   

1. oldal / 19

Ma Lehel napja van.

Szavazás

Milyen eseményből szeretnél többet a főiskolán?

Bejelentkezés

Oldalainkat 5 vendég böngészi